Opatentowaliśmy nasze ogrodzenia - Producent balustrad i ogrodzeń perforowanych| Słupsk| Pomorze
Zadzwoń: +48 59 842 87 28 +48 505 171 321
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 8:00 - 16:00
Soboty 7:00 - 12:00

Opatentowaliśmy nasze ogrodzenia

7 czerwca 2018

     Oświadczenie FIRMY GASTRO SERWIS, Karżcino 30A, 76-200 Słupsk, o przekazaniu informacji o własności prawa do wzoru przemysłowego i ewentualnych skutkach jego naruszenia.

     Niniejsze oświadczenie ma na celu uniknięcia ewentualnego naruszenia praw z prawa do wzoru przemysłowego, a tym samym uniknięcia sporów cywilnych i/lub karnych wynikających z naruszenia praw do przedmiotowego wzoru przemysłowego, a ustalonych w przepisach zawartych w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017r., poz.776), a zwłaszcza przepisów zawartych w art. od 287 do 291.

Przedmiot oświadczenia:

     Firma GASTRO SERWIS Anetta Lancewicz, 76-200 Słupsk, Karżcino 30A jest właścicielem wzoru przemysłowego pt. Metalowy panel ogrodzeniowy, którego zgłoszenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Wp.26617.Rysunki tego wzoru stanowią załącznik 1 i 2 do niniejszego oświadczenia.

     W związku z wprowadzeniem przez nas do obrotu, między innymi przez złożenie oferty handlowej, informujemy, że przedmiot tej oferty czy Metalowy panel ogrodzeniowy przedstawiony na załączonych rysunkach podlega prawnej ochronie wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, a zwłaszcza art. 105 ust.2 i 3, które mówią, że:

     Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa praw wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytwory, w którym wzór jest zawarty bądz zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Dodatkowo naśladownictwo produktów może naruszać przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47 poz.211) i ustawę z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

     W związku z tym, oświadczamy, że w przypadku ewentualnego naruszenia naszych praw będziemy dochodzić roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem.

Karżcino, dnia 04 czerwca 2018r.

Z poważaniem,

GASTROSERWIS

Patent

Patent

Pozostałe

Joniec i Gaskomtech "łupią" ogrodzenia

7 czerwca 2018

  Poszerzyliśmy swoją ofertę o nowoczesne ogrodzenia łupane firmy JONIEC. Ogrodzenia łupane świetnie komponują się zarówno z ogrodem i resztą przydomowej przestrzeni, jak i z...

Dołączyliśmy do team'u BENINCA!!

7 czerwca 2018

  Firma Beninca jest jedną z najstarszych firm w branży. Od blisko 40 lat produkuje we własnych fabrykach, znajdujących się wyłącznie we Włoszech, wysokiej jakości...

Ogrodzenia perforowane

7 czerwca 2018

Firma Gaskomtech zajmuje się projektowaniem, jak i wykonywaniem ogrodzeń perforowanych z materiałów najwyższej klasy takich jak. - Stal zwykła - Stal ocynkowana - Stal nierdzewna...

Stół do pakowania ze stali nierdzewnej

7 czerwca 2018

Kolejna realizacja ukończona zadowoleniem klienta. Teraz naszym zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie stołu do pakowania ryb w foliowe opakowania i zrzucania ich do podstawionego kosza...

Oferta Oczyszczarki do owoców i odwiewiarki liści

7 czerwca 2018

Od kilku lat firma Gaskomtech zajmuje się produkcją oczyszczarek do owoców i odwiewiarek liści, które znajdują zastosowanie w przemyśle leśnym. Wszystkie oczyszczarki do owoców i odwiewiarki liści wykonujemy pod indywidualne wymagania klienta....